Kumpulan Beragam Doa Keselamatan Lengkap Beserta Artinya. Salah Satunya Doa Selamat Dunia Akhirat

Setiap umat muslim tentu menginginkan selamat di dunia maupun di akhirat. Selain jasmaniah, keselamatan ini bisa berarti berupa keselamatan mental, iman, maupun keselamatan dari dosa – dosa yang tidak terampuni.

Islam adalah agama yang menyediakan banyak solusi dan cara bisa keluar dari sebuah masalah. Selain ilmu untuk menjalani kehidupan yang damai di dunia, Islam pun menyediakan beragam macam doa untuk kebutuhan umatnya. Jika Anda menginginkan keselamatan, Anda bisa berdoa dengan doa spesifisik agar permintaannya dikabulkan.

Berikut dibawah ini ada kumpulan beragam doa selamat lengkap beserta artinya yang bisa Anda amalkan, diantaranya yaitu :

  1. Doa Keselamatan Dunia Dan Akhirat

“Allaahumma innaa nas aluka salaamatan fid diin, wa ‘aafiyatan fil jasad, wa ziyadatan fil ‘ilmi, wabarokatan dir rizqi, wa taubatan qoblal maut, warohmatan indal maut, wa maghfirotan ba’dal maut. Allahumma hawwin ‘alainaa fii sakarootil maut, wan najaata minan naar, wal ‘afwa indal hisaab.”

Artinya :

“Ya Allah, sesungguhnya kami memohon kepada-Mu keselamatan ketika beragama, kesehatan badan, limpahan ilmu, keberkahan rezeki, taubat sebelum datangnya maut, rahmat pada saat datangnya maut, dan ampunan setelah datangnya maut. Ya Allah, mudahkanlah kami dalam menghadapi sakaratul maut, berikanlah kami keselamatan dari api neraka, dan ampunan pada saat hisab.”

  1. Doa Pendek Memohon Keselamatan

“Allaahumma antas salaam, wa minkas salaam, tabaarokta dzal jalaali wal ikroom.”

Artinya :

“Ya Allah, Engkaulah Tuhan yang memberi keselamatan. Dari keselamatan. Maha Suci Allah, Pemilik Kebesaran dan Kemuliaan.”

  1. Doa Selamat (Nabi Luth)

“Robbi najjinii wa ahlii mimmaa ya’maluun.”

Artinya :

“Ya Tuhanku selamatkanlah aku beserta keluargaku dari perbuatan yang mereka kerjakan.”

  1. Doa Agar Selamat Dari Tipu Daya Orang Kafir

“Robbanaa laa taj’alnaa fitnatal lil qoumidh dhoolomiin wa najjinaa birohmatika minal qoumil kaafiriin.”

Artinya :

“Ya Tuhan kami, jangan jadikan kami sasaran fitnah dan jauhkanlah kami dari sasaran fitnah bagi kaum yang zalim, dan selamatkanlah kami dengan rahmat-Mu dari tipu daya orang – orang kafir.”

  1. Doa Agar Selamat Dari Orang Zalim

“Robbi najjinii minal qoumidh dholimiin.”

Artinya :

“Ya Allah, selamatkanlah dan lindungilah aku dari orang – orang yang zalim itu.”

  1. Doa Selamat Dari Kedengkian

‘a lam tara ilallażīna nāfaqu yaqųlųna li ikhwānihimullażīna kafarų min ahlil-kitābi la ‘in ukhrijtum lanakhrujanna ma’akum wa lā nuțī’u fikum ahadan abadaw wa ing qųtiltum lananşurannakum, wallāhu yasy-hadu innahum lakāżibųn.”

Artinya :

“Ya Tuhan kami, ampunilah dosa – dosa kami dan dosa – dosa saudara – saudra kami yang telah mendahului kami dengan membawa iman, dan janganlah Engkau membiarkan kedengkian dalam hati kami terhadap orang – orang yang beriman. Ya Tuhan kami, sungguh Engkau Maha Penyantun lagi Maha Penyayang.” (QS. Al-Hasyr : 10)

  1. Doa Selamat Dari Segala Marabahaya
  • Surat Al Ikhlas sebanyak 3 kali

“qul huwallāhu ahad

Allāhuş-şamad

Lam yalid wa lam yulad

wa lam yakul lahų kufuwan ahad”

Artinya :

“Dengan menyebut Nama Allah yang Maha pengasih lagi Maha penyayang. Katakanlah : Dialah Allah, Yang Mahaesa. Allah adalah Tuhan yang bergantung kepada-Nya segala sesuatu. Dia tiada beranak dan tidak pula diperanakkan, dan tidak ada seorangpun yang setara dengan Dia.”

  • Selanjutnya diikuti dengan membaca Surat Al – Falaq sebanyak 3 kali

“qul a’ųżu birabbil-falaq

Min syarri mā khalaq

Wa min syarri gāsiqin iżā waqab

Wa min syarrin-naffāśāti fil-‘uqad

Wa min syarri hāsidin iżā hasad”

Artinya :

“Dengan menyebut Nama Allah Yang Maha pengasih lagi Maha penyayang. Katakanlah : Aku berlindung kepada Tuhan Yang Menguasai subuh, dan kejahatan makhluk-Nya, dan kejahatan wanita – wanita tukang sihir yang menghembus pada buhul – buhul, dan dari kejahatan orang yang dengki apabila ia dengki.”

  • Dan membaca surat An Naas sebanyak 3 kali

“qul a-‘uudzu bi rabbin naas

Malikin naas

Ilaahin naas

Min syarril waswaasil khon naas

Allażī yuwaswisu fi şudųrin-nās

Minal-jinnati wan-nās”

Artinya :

“Dengan menyebut Nama Allah Yang Maha pengasih lagi Maha penyayang. Katakanlah : Aku berlindung kepada Tuhan (Yang Memelihara dan Menguasai) Manusia. Raja Manusia. Sembahan manusia, dari kejahatan (bisikan) syaitan yang biasa tersembunyi, yang membisikkan (kejahatan) ke dalam dada manusia, dari (golongan) jin dan manusia.”

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*